Prijavite se ili Kreirajte nalog
Korpa 0,00 RSD

GARANCIJA

Trgovac daje garanciju na kvalitet i funkcionalnost za svu robu iz svog prodajnog asortimana u trajanju od 24 (slovima: dvadeset i četiri) meseci od isporuke robe potrošaču.

Trgovac izdaje garantni list u elektronskom obliku i dostavlja ga potrošaču putem linka koji je dostupan potrošaču trajno, a sa kog potrošač može da preuzme dokument u PDF formatu.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potrošač se saglašava da garantni list bude izdat u elektronskom obliku ili na drugom trajnom nosaču zapisa koji je dostupan potrošaču.

Garancija ne isključuje i ne utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Online plaćanje obezbeđuje: